Ay: Aralık 2015

Otizm Dil ve Konuşma Terapisi

Bir aile ile görüşmemizden bir kesitle yazıma başlamak istiyorum. “Otizmli bir çocuğa sahip olmayı ben istemedim. Şuan iyi ki benimsin oğlum diyorum. Ailemi terk edip gitmedim. Oğlumun durumu nedeniyle çok fazla ve farklı ailelerle tanıştım. Bir çoğunda kendimi gördüm ama bir kısmında ümitsizlik . çaresizlik…Bir kısmı boşanmış,bir kısmı aynı evde yabancı gibi yaşayan anne babalar, […]

Özel eğitimde dil ve konuşma terapisi

2007 de Özel eğitim bölümünden mezun olduktan sonra meslektaşlar olarak bir toplantıda şu konu gündeme geldi. -Özel çocukların büyük çoğunluğunda dil ve konuşma problemi bulunmasına rağmen, -Hocalarımız çocuğun önceliklerine yönelik eğitim programı hazırlamalısınız vurgusu yapmasına rağmen,

Gecikmiş konuşma terapisi

Zihinsel, anatomik , fizyolojik, sosyal sebepler konuşmanın gecikmesine yol açabildiği gibi sebebi tam olarak tespit edilemeyip konuşması yaşıtlarından geri olan çocuklar olabilmektedir. Terapisi için sebeplerin ortadan kaldırılması ve bireye uygun terapi programının uygulanması gerekmektedir. Çocuğun terapiye mümkün olduğu kadar erken alınması şarttır.

Down sendromlu bireylerde artikülasyon terapisi

Down sendromlu çocuklarda konuşmanın değerlendirilebilmesi açısından artikülasyon normlarının kullanılmasındaki sorun, bu normların normal gelişim gösteren çocuklara bakılarak belirlenmiş olmasıdır. Normlar belirlenirken örnek alınan çocuklarda ortak kulak enfeksiyonları sebebiyle dalgalanan işitme kaybı ve sıvı birikmesi gibi sorunlar yoktur.

Down sendromu konuşma terapisi

Ülkemizde dil ve konuşma terapisti sayısı çok azdır. Down sendromlu bireyler başta olmak üzere özel gereksinimli çocuklar dil ve konuşma terapi hizmetinden faydalanmaları gerekmektedir. Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları bu konuda çözümler üretmeleri gerekmektir.

Kekemelik terapisi

Kekemelik doğru uzman ve yöntemle terapisi mümkün olan bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik, konuşmanın akıcılığı ve ritmi ile ilgili bir  bozukluktur. Akıcı konuşmada ritim ve zamanlama büyük önem taşır. Hız, vurgulama ve doğru yerde duraklamalar açısından farklılıklar olsa da akıcı konuşmada sözcükler ve sözcük grupları kendiliğinden akar. Akıcılıkta ortaya çıkan bozukluklar, uygun olmayan duraklamalar, tekrarlar ve […]

Otizm Konuşma Terapi

Otizmli bireylerin erken yaşlarda yoğun bir dil ve konuşma terapi programına alınması konuşma ve iletişim sorunlarını ortadan kaldırabilmektedir. Terapist, aile ve diğer uzmanlar koordineli olarak otizmli bireyle planlı programları çalışmaları durumunda otizmli bireylerin dil ve konuşma sorunları en aza indirilebilinir hatta tamamen ortadan kaldırıla bilinir.